Vítejte na internetových stránkách Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvkové organizace

Prodej obědů na červen 2024
pátek 31.5.
pondělí 3.6.
8.00 – 8.30          11.45 – 14.00

Nezapomeňte si odhlašovat obědy, pokud nejste ve škole.
Týká se to nemoci, výletů, ŠvP apod.

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.
Žádám všechny strávníky, kteří mají nastavenou platbu inkasem nebo trvalým příkazem, aby si navýšili měsíční limity na svých bankovních účtech.