Vítejte na internetových stránkách Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvkové organizace

 14. 6. – 25. 6. je kancelář
školní jídelny uzavřena.

Vrácení přeplatků a odevzdání čipů
(ukončení stravování) 
28. 6.  –  30. 6. 2021

7.00 – 8.30   a   12.00 – 14.00 hod.

Strávníci, kteří platí inkasem nebo trvalým příkazem a chtějí mít stržené obědy na září 2021, musí odevzdat vyplněnou přihlášku nejpozději do
18.8.2021

Pokud nebude přihláška odevzdána, bude strávník zablokován.

Přihlášky na internetových stránkách nebo v jídelně od 1. 6. 2021.

Platba obědů na červen
27.5.
28.5.
1.6.
od 7.00 – 8.30 hod.

Organizace stravování ve školní jídelně – červen

Strávníci platící bezhotovostně (inkaso,příkaz k úhradě)
– jsou přihlášeni
– odhlášky v době nepřítomnosti ve škole si hlídají sami
– jídelna nehlídá školní docházku strávníka
– přihlášené obědy do mínusu budou odhlašovány

Přihlašování a odhlašování obědů:
– telefonicky 417 823 040
– na internetových stránkách www.strava.cz
– v aplikaci Strava.cz
– den předem nebo v daný den nejpozději do 7.30 hod.

Cena obědů na červen
6 – 10 let – 483 Kč
11 – 14 let – 525 Kč
nad 15 let – 567 Kč

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.