Vítejte na internetových stránkách Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvkové organizace

    Nezapomeňte si odhlašovat obědy, pokud nejste ve škole.
    Týká se to nemoci, výletů, ŠvP apod.

    Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.
    Žádám všechny strávníky, kteří mají nastavenou platbu inkasem nebo trvalým příkazem, aby si navýšili měsíční limity na svých bankovních účtech.