Vítejte na internetových stránkách Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvkové organizace

Prodej obědů na březen 2023
úterý 28. 2.
středa 1. 3.
7.00 – 8.30  a  11.45 – 14.00

Ceník obědů na březen 2023
Kategorie                   1 oběd             únor
6-10 let                       27 Kč              621 Kč
11-14 let                     29 Kč              667 Kč
nad 15 let                   31 Kč              713 Kč
Zaměstnanci ZŠ         26 Kč              598 Kč
Zaměstnanci gym.      51 Kč           1 173 Kč

Limity k nastavení TP na školní rok 2022/2023

Kategorie                   1 oběd            max. limit
6-10 let                       27 Kč              621 Kč
11-14 let                     29 Kč              667 Kč
Nad 15 let                  31 Kč              713 Kč

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.
Žádám všechny strávníky, kteří mají nastavenou platbu inkasem nebo trvalým příkazem, aby si navýšili měsíční limity na svých bankovních účtech.

Strávníci, kteří platí inkasem nebo trvalým příkazem a chtějí mít stržené obědy na září 2022, musí odevzdat vyplněnou přihlášku nejpozději do 19. 8. 2022.
Pokud nebude přihláška odevzdána, bude strávník zablokován.
Přihlášky na internetových stránkách nebo v jídelně.