Vítejte na internetových stránkách Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvkové organizace

Prodej obědů 2024
březen 29.2. a 1.3.
duben 28.3. a 2.4.
květen 30.4. a 2.5.
červen 31.5. a 3.6.

Limity k nastavení TP na školní rok 2023/2024
Kategorie                   1 oběd            max. limit
6-10 let                       27 Kč              620 Kč
11-14 let                     29 Kč              660 Kč
Nad 15 let                  31 Kč              700 Kč

Kategorie ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
 Kč/oběd211519212120
do 6 let27567405513567567540
6 – 10 let27567405513567567540
11 – 14 let29609435551609609580
nad 15 let31651465589651651620

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.
Žádám všechny strávníky, kteří mají nastavenou platbu inkasem nebo trvalým příkazem, aby si navýšili měsíční limity na svých bankovních účtech.

Nezapomeňte si odhlašovat obědy, pokud nejste ve škole.
Týká se to nemoci, výletů, ŠvP apod.