Vítejte na internetových stránkách Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvkové organizace

Nezapomeňte si odhlašovat obědy, pokud nejste ve škole.
Týká se to nemoci, výletů, ŠvP apod.

Žádám strávníky, aby si zrušili trvalé příkazy.
Další platba proběhne do 20. srpna (na září).
Děkuji.

Prodej obědů na červen 2023
středa 31. 5.
čtvrtek 1. 6.
7.00 – 8.30 a 11.45 – 14.00

Ceník obědů na červen 2023
Kategorie                   1 oběd             únor
6-10 let                       27 Kč              594 Kč
11-14 let                     29 Kč              638 Kč
nad 15 let                   31 Kč              682 Kč
Zaměstnanci ZŠ         26 Kč              572 Kč
Zaměstnanci gym.      51 Kč           1 122 Kč

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.
Žádám všechny strávníky, kteří mají nastavenou platbu inkasem nebo trvalým příkazem, aby si navýšili měsíční limity na svých bankovních účtech.