Vítejte na internetových stránkách Centrální školní jídelny Bílina, Nábřeží 381, příspěvkové organizace

Dne 18. 11. 2022 mají všichni strávníci zrušené obědy.

Prodej obědů na prosinec 2022
Středa 30. 11.
Čtvrtek 1. 12.
7.00 – 8.30 a 11.45 – 14.00

Ceník obědů na prosinec 2022

Kategorie                   1 oběd           prosinec
6-10 let                       27 Kč              432 Kč
11-14 let                     29 Kč              464 Kč
nad 15 let                   31 Kč              496 Kč
Zaměstnanci ZŠ         26 Kč              416 Kč
Zaměstnanci gym.      51 Kč            816 Kč

Limity k nastavení TP na školní rok 2022/2023

Kategorie                   1 oběd            max. limit
6-10 let                       27 Kč              621 Kč
11-14 let                     29 Kč              667 Kč
Nad 15 let                  31 Kč              713 Kč

Zařazení strávníka do určité věkové kategorie je určeno vyhláškou o školním stravování 107/2005 a ukazatelem pro jeho zařazení je věk dosažený v průběhu školního roku.
Žádám všechny strávníky, kteří mají nastavenou platbu inkasem nebo trvalým příkazem, aby si navýšili měsíční limity na svých bankovních účtech.

Strávníci, kteří platí inkasem nebo trvalým příkazem a chtějí mít stržené obědy na září 2022, musí odevzdat vyplněnou přihlášku nejpozději do 19. 8. 2022.
Pokud nebude přihláška odevzdána, bude strávník zablokován.
Přihlášky na internetových stránkách nebo v jídelně.