Přihlášení stravy

Přihlášení a odhlášení stravy přes internet

 • odkaz k prvnímu přihlášení Vám bude odeslán na Váš email
 • k využití této služby můžete použít libovolný počítač nebo mobilní telefon s přístupem k internetu
 • adresa je www.strava.cz nebo aplikace Strava.cz – číslo naší jídelny 3150
 • zde zadáte volbu „přihlášení uživatele“ a vyplníte přihlašovací údaje
 • poté zadáte volbu „objednání stravy“
 • na obrazovce se objeví menu na určité časové období a vy můžete kliknutím myši objednávat či odhlašovat obědy nebo vybírat ze dvou druhů
 • poté zadáte volbu „odeslat“ – jinak se objednávka (odhláška, výběr) neuskuteční
 • objednat oběd či vybrat si ze dvou druhů je nutné s dvoudenním předstihem
 • tzn. středeční oběd odhlásíte či změníte v pondělí do 14.00 hodin atd.
 • odhlašovat obědy lze v daný den do 8.00 hod.

Všichni strávníci musí mít k identifikaci bezkontaktní čip, který stojí 115,- Kč.

Elektronický čip je platný po celou dobu školní docházky.

Díky tomuto čipu můžete využívat tyto služby:

 • přihlašování a odhlašování stravy na objednacím terminálu umístěném v areálu jídelny
 • výběr ze dvou druhů jídel
 • čip slouží i k otevření vchodových dveří do jídelny

Nárok na výdej stravy se prokazuje stravenkou nebo čipem. Bez stravenky nebo čipu nemůže být oběd strávníkovi vydán.