Zaměstnanci

ředitelka školní jídelny
Bc. Andrea Sentenská

kuchařky
Šárka Zelenková
Lenka Karasová

pracovnice v provozu
Hana Tomanová
Helena Heřmánková


uklízečka a dozor ve ŠJ
Žaneta Pacandová