Zaměstnanci

ředitelka školní jídelny
Bc. Andrea Sentenská

kuchařky
Lenka Karasová
Šárka Zelenková

pracovnice v provozu
Tetiana Fabrytsii
Helena Heřmánková
Hana Tomanová

uklízečka a dozor ve ŠJ
Žaneta Pacandová